Motionskampanjen

Välkommen med i Aktiv året om! Vi startar den 1 mars 2022.
Om kampanjen

Under år 2022 vill Folkhälsan och Finlands Svenska Idrott uppmuntra till rörelse året om. Oberoende av årstid kan vi vara fysiskt aktiva. Under kampanjmånaderna mars, juni och november räknar vi motionspoäng. Ett motionspoäng = 30 minuter motion. All fysisk aktivitet räknas, också vardagsmotionen (t.ex. trädgårdsarbete, snöskottning, vedhuggning). Det behöver inte vara 30 minuter i ett sträck, man kan plussa ihop motionsminuter under dagen.

Motionspoängen kan man fylla i på denna sida eller på papperskupong. Fina månadsvinster utlottas varje kampanjmånad och dessutom en huvudvinst bland alla som deltagit alla tre månader

Mera info finns på www.folkhalsan.fi/motionskampanj eller www.idrott.fi/motionskampanj